Επαναπροκήρυξη προσφοράς αρ.62/2019 - Δημιουργία Μουσείου Καρναβαλιού Λεμεσού

31-07-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την δημιουργία μουσείου Καρναβαλιού της Λεμεσού

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 15η Οκτωβρίου  2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.