Προσφορά αρ.58/2020 - προμήθεια ημιαυτόματων πασσάλων (Ημερ. Λήξης 31.7.2020)

6-07-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια ημιαυτόματων πασσάλων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 31η Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.