Προσφορά αρ.57/2020 - παροχή υπηρεσιών για το στολισμό δέντρων με φωτεινές γιρλάντες για τα Χριστούγεννα συμπεριλαμβανομένης συντήρησης τοποθέτησης αφαίρεσης αποθήκευσης του διάκοσμου (Ημερ. Λήξης 17.7.2020)

26-06-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για το στολισμό δέντρων με φωτεινές γιρλάντες για τα Χριστούγεννα συμπεριλαμβανομένης συντήρησης τοποθέτησης αφαίρεσης αποθήκευσης του διάκοσμου.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 17η Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.