Επαναπροκήρυξη προσφοράς αρ.56/2019 - προμήθεια από ένα (1) μέχρι οκτώ(8) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων.

1-08-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια από ένα (1) μέχρι οκτώ(8) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 31η Οκτωβρίου  2019 και ώρα 13:00.