Προσφορά αρ.54/2019 - Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στην ενορία Ζακακίου (Ομόνοιας) στη Λεμεσό

30-07-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου "Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στην ενορία Ζακακίου (Ομόνοιας) στη Λεμεσό"

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.