Προσφορά αρ.45/2019 παροχή υπηρεσιών για κατασκευή λυόμενων περιπτέρων /γραφείων/καβών κρασιού ταμείων πάγκων κλπ.

16-05-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για κατασκευή λυόμενων περιπτέρων /γραφείων/καβών κρασιού ταμείων πάγκων κλπ.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 31η Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.