Προσφορά αρ.44/2020 - Ασφαλτόστρωση /τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 17.7.2020)

26-06-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Ασφαλτόστρωση /τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού’.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 17η Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.