Προσφορά αρ.44/2019 παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εγκατάστασης πλήρους ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού.

16-05-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εγκατάστασης πλήρους ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 31η Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.