Προσφορά αρ.43/2020 - Πάρκο σκύλων στη Δημοτική Αγορά Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 17.7.2020)

25-06-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Πάρκο σκύλων στη Δημοτική Αγορά Λεμεσού’.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 17η Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.