Προσφορά αρ.43/2019 προμήθεια 25.000 χαμηλών γυάλινων ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού

16-05-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια 25.000 χαμηλών γυάλινων ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 31η Μαΐου  2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.