Προσφορά αρ.35/2019 - παροχή υπηρεσιών πρόληψης /αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2019

11-04-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης /αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2019.

 

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 19η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.