Προσφορά αρ.31/2020 - παροχή υπηρεσιών για κλάδεμα φυτικού υλικού σε δρόμους και άλλους χώρους πρασίνου /πλατείες (Ημερ. Λήξης 29.6.2020)

15-05-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για κλάδεμα φυτικού υλικού σε δρόμους και άλλους χώρους πρασίνου /πλατείες.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 29η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.