Προσφορά αρ.30/2020 - παροχή υπηρεσιών για συντήρηση /καλλιεργητικές φροντίδες φυτικού υλικού, αρδευτικού δικτύου, εξοπλισμού, καθαριότητα, αντικαταστάσεις και άλλες εργασίες σε χώρους πρασίνου (Ημερ. Λήξης 29.6.2020)

15-05-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για συντήρηση /καλλιεργητικές φροντίδες φυτικού υλικού, αρδευτικού δικτύου, εξοπλισμού, καθαριότητα, αντικαταστάσεις και άλλες εργασίες σε χώρους πρασίνου.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 29η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.