Προσφορά αρ.13/2021 - παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος πώλησης εισιτηρίων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κηποθεάτρου ‘Μάριος Τόκας’ (Ημερ. Λήξης 1.3.2021)

8-02-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος πώλησης εισιτηρίων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κηποθεάτρου ‘Μάριος Τόκας’.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.