Προσφορά αρ.101/2020 - παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων με τη χρήση θρυμματιστικού μηχανήματος καταστροφής χόρτων (Ημερ. Λήξης 11.1.2021)

22-12-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων με τη χρήση θρυμματιστικού μηχανήματος καταστροφής χόρτων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.