Προσφορά αρ. 85/2018 εκτέλεση του έργου αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου στην οδό Σπερχειού στην συνοικία Αγίου Ιωάννη

11-12-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου στην οδό Σπερχειού στην συνοικία Αγίου Ιωάννη.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019 (νέα ημερομηνία) και ώρα 12:00 το μεσημέρι.