Προσφορά αρ. 8/2018 - Αποκατάσταση και χρήση για κοινωνικές υπηρεσίες των δημοτικών πολυκατοικιών στην οδο Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό.

10-01-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και χρήση για κοινωνικές υπηρεσίες των δημοτικών πολυκατοικιών στην οδο Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι της 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.