Προσφορά αρ. 49/2018 - Παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων.

20-06-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά  μέχρι την προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

 Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 29η Ιουνίου 2018.