Προσφορά αρ. 32/2019 παροχή υπηρεσιών για άδεια χρήσης και/η διαχείρισης του ξύλινου περιπτέρου στην Ακτή Ολυμπίων

3-04-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για άδεια χρήσης και/η διαχείρισης του ξύλινου περιπτέρου στην Ακτή Ολυμπίων.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 19η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το τηλ. 22605050 (επιλογή Τεχνική Υποστήριξη).