Προσφορά αρ. 3/2021 - προμήθεια και τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου απορρόφησης κρούσεων στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 1.2.2021)

12-01-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου απορρόφησης κρούσεων στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο στη Λεμεσό.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.