Προστατεύουμε το περιβάλλον – βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας

9-07-2021

Συνεργασία δήμων Λεμεσού – Ηρακλείου - Ρόδου στο πρόγραμμα ACUA για την εγκατάσταση  Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών σε χώρους μαζικής εστίασης στις πόλεις.

Ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε με επιτυχία τη διαδικτυακή ημερίδα αποτελεσμάτων της Πράξης ACUA με θέμα «Συστήματα αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον», την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.  Στην Ημερίδα συμμετείχαν και μίλησαν οι συνεργαζόμενοι φορείς της Πράξης ACUA, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ως επικεφαλής εταίρος, οι διδυμοποιημένοι με το Δήμο Λεμεσού, Δήμοι Ηρακλείου και  Ρόδου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και φυσικά ο Δήμος Λεμεσού ως διοργανωτής.

Η Πράξη ACUA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15%.

Την Ημερίδα χαιρέτισαν επίσης ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης καθώς επίσης και ο κ. Κώστας Βαρδαβάς, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κυκλικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος. Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Δήμαρχος Λεμεσού τόνισε ότι «…είναι πάντοτε μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση όταν βρισκόμαστε με τα  αδέλφια μας από την Ελλάδα και ιδιαίτερα 2 διδυμοποιημένους με τη Λεμεσό Δήμους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ρόδου ήταν ο πρώτος δήμος με τον οποίο ο Δήμος Λεμεσού σύναψε συμφωνία διδυμοποίησης το 1970 και λίγο αργότερα, το 1989 με το Δήμο Ηρακλείου». Πρόσθεσε επίσης ότι «…τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικά  για τον Δήμο Λεμεσού όπως και για όλους τους πολίτες και η ανάγκη επίλυσής τους είναι επιτακτική. Η ανακύκλωση αποτελεί μία από τις βασικές περιβαλλοντικές δράσεις που καλούμαστε να εμπεδώσουμε, ενώ η κομποστοποίηση αποτελεί μια δραστηριότητα στην οποία εύκολα μπορεί να συμμετάσχει κάποιος και να βάλει το δικό του λιθαράκι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας.»

Στόχος της Πράξης ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό, με επίκεντρο χώρους μαζικής εστίασης, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ στο χώρο λειτουργίας τους. Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό, κυρίως σε αστικούς δήμους η Πράξη ACUA πρότεινε την εγκατάσταση Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών, αυτόνομες, κλειστές μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς έκλυση οσμών ή απορροή διασταλαζόντων, που λειτουργούν με μηδενική σχεδόν ανθρώπινη παρέμβαση. Το έργο είχε αρχικά διάρκεια 30 μηνών αλλά λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία δόθηκε παράταση ακόμη 14 μηνών ούτως ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι πιλοτικές δράσεις.

Ο Δήμος Λεμεσού μετά από μελέτη, επέλεξε ως σημεία εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ) χώρους εστίασης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο κομπόστ. Επίσης, τα σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Δημόσιο Κήπο όπου και πάλι μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν.

Κατά τη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκε επίσης, με επιτυχία σειρά σεμιναρίων με θέμα «Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή και Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και σε αυτά συμμετείχαν άτομα από τον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και δημοτικοί υπάλληλοι.

Η όλη συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού στο πρόγραμμα κρίνεται θετική και τα ωφέλιμα συμπεράσματα της Ημερίδας αποτελούν τροφή για σκέψη για μελλοντικές δράσεις με στόχο πάντοτε το καλό του τόπου, του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας!