ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

24-03-2020

Ο Δήμος Λεμεσού με γνώμονα την προστασία της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης και για πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, πληροφορεί το κοινό ότι από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020, εφαρμόζει και τα ακόλουθα μέτρα, σύμφωνα με το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Υγείας:

  1. Κλείνουν για το κοινό και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Δημόσιο Κήπο, στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο (Μώλος), στην Ακτή Ολυμπίων και σε όλους τους υπόλοιπους δημόσιους χώρους συνάθροισης όπως πάρκα, παιδότοπους, ανοιχτούς χώρους αθλήσεως, πλατείες, εκδρομικούς χώρους, παραλίες και μαρίνες.
  2. Αναστέλλεται η λειτουργία οποιασδήποτε μορφής λαϊκών αγορών,  η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια.
  3. Μέσα στα πλαίσια της απαγόρευσης του εθίμου της «λαμπρατζιάς», ο Δήμος θα προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή άλλων υλικών που έχουν συγκεντρωθεί σε σχέση με το έθιμο αυτό.

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει και τα εξής:

  1. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης στον παραλιακό δρόμο θα είναι κλειστοί τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
  2. Συνεργεία του Δήμου εντατικοποιούν την απολύμανση τόσο δημοτικών υποστατικών και δημόσιων χώρων όσο και χώρων που αποτελούν εστίες μετάδοσης του ιού (π.χ. στάσεις λεωφορείων, κάδοι σκυβάλων κλπ.).
  3. Καλεί τους δημότες του όπως τοποθετούν τα σκύβαλα τους σε διπλά σακούλια, ώστε να αποφεύγεται διασκορπισμός οικιακών σκυβάλων πριν ή / και κατά την περισυλλογής τους.
  4. Ενημερώνει το κοινό ότι η αποπληρωμή των εξώδικων προστίμων μπορεί να γίνεται διαδικτυακά μέσω της JCC. Παράλληλα και μέχρι 30/04/2020, δεν θα επιβάλλεται επιβάρυνση 50% μετά το πέρας των 15 ημερών σε εξώδικα των οποίων οι επηρεαζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  5. Έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limassolmunicipal.com.cy ειδική υποσελίδα στην οποία βρίσκονται αναρτημένες όλες οι πληροφορίες (μέτρα, ανακοινώσεις, κλπ) που αφορούν την πρόληψη και προστασία από την πανδημία, και καλείται το κοινό να τις χρησιμοποιεί.

 Τα πιο πάνω μέτρα βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων. Με τα μέτρα αυτά, ο Δήμος εφαρμόζει τις πιο πάνω αποφάσεις / οδηγίες για την προστασία τόσο των δημοτών όσο και των εργαζομένων του, και είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις ή/και τις οδηγίες που θα δοθούν και από το Κεντρικό Κράτος.

Καλούνται οι δημότες να επιδείξουν υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του Δήμου σε σχέση με επικαιροποιημένα μέτρα / οδηγίες.