Προκήρυξη διοργάνωσης ΛΕΜΕΣΙΑ 2020

30-12-2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού προκηρύσσουν τη διοργάνωση των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2020.

Ο Δήμος Λεμεσού θα δημοσιοποιήσει σύντομα την αίτηση ενδιαφέροντος και τα κριτήρια συμμετοχής.