Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία Μουσείου του Λεμεσιανού Καρναβαλιού

2-08-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για όλα τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία Μουσείου Καρναβαλιού  στη Λεμεσό.

Το Μουσείο θα δημιουργηθεί και θα φιλοξενηθεί στο υφιστάμενο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου "Πάνος Σολομωνίδης" που βρίσκεται στην οδό Πάνου Σολομωνίδη 8 στη Λεμεσό. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προσφορά υπηρεσιών για:

  1. Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου με στόχο τη φιλοξενία του Μουσείου
  2. Να δημιουργηθεί επιστημονική ομάδα με στόχο τη μελέτη της Ιστορίας και της εξέλιξης του Καρναβαλιού, τη συλλογή και αξιολόγηση του υλικού που θα φιλοξενηθεί, καθώς και την άριστη προβολή του θεσμού που ονομάζουμε «Το Λεμεσιανό Καρναβάλι».
  3. Να εξευρεθούν οι πηγές από τις οποίες θα συλλεγεί το προς έκθεση υλικό.
  4. Να συλλεγούν τα αντικείμενα, κείμενα, ιματισμός και ό,τι άλλο αξιόλογο, μπορεί και πρέπει να εκτεθεί στο Μουσείο, να γίνει καταγραφή τους, να αξιολογηθούν, να φωτογραφηθούν και να αρχειοθετηθούν.
  5. Να προταθεί το σενάριο του εκθεσιακού χώρου και οι Θεματικές Ενότητες μέσω των οποίων θα παρουσιάζεται η Ιστορία και η εξέλιξη του Καρναβαλιού στη Λεμεσό και να προβάλλονται η ιστορική διαδρομή του Καρναβαλιού, ο τρόπος που η Λεμεσός έχει γιορτάσει και γιορτάζει το Καρναβάλι, ο τρόπος συμμετοχής των διάφορων κοινωνικών στρωμάτων του κόσμου της Λεμεσού διαχρονικά, οι προετοιμασίες των Καρναβαλιστών σε χώρο εργαστηρίου, η κορύφωση και το τελείωμα του Καρναβαλιού, και τα έθιμα τα οποία δυνατόν να υπήρξαν και να έχουν χαθεί μέσα στον χρόνο και στη σύγχρονη μορφή του Καρναβαλιού.
  6. Να γίνει μελέτη και να προταθούν με λεπτομέρεια οι υποδομές για τη διαμόρφωση του Μουσειακού χώρου, να εκπονηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια για την υλοποίηση του Μουσείου, να ετοιμαστούν οι όροι για προκήρυξη προσφορών για την υλοποίηση του έργου, και  να αναλάβουν οι μελετητές τον συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών όλου του έργου.
  7. Τέλος, να εκτεθεί το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και να  παραδοθεί ολοκληρωμένο το Μουσείο με όλες τις υποδομές και τα εκθέματα, έτοιμο για να δεχθεί τους πρώτους επισκέπτες.

 

Το όλο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο περίπου χρόνια.