Περιβαλλοντικές Γειτονιές στο Δήμο Λεμεσού

2-08-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι έχει ήδη προκηρυχθεί η προσφορά για τα κατασκευαστικά έργα για την δημιουργίας της πρώτης Περιβαλλοντικής Γειτονιάς στην περιοχή Ζακακίου – Ομονοίας, η οποία στην ουσία αποτελείται από δύο μέρη, την περιοχή που περιβάλλει το Η’ Δημοτικό Σχολείο και Δημόσιο Νηπιαγωγείο, και με προαίρεση για επέκταση της κατά μήκος της οδού Σαρανταπόρου. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη για την δεύτερη γειτονιά, στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, μεταξύ των οδών Ηλυσίων, Νηρέως και Πήγασου.

Με την έναρξη των εργασιών στις δύο αυτές περιοχές, ο Δήμος Λεμεσού ξεκινά ένα πρόγραμμα δημιουργίας περιβαλλοντικών γειτονιών και δρόμων με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμιση τους και της βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει σταδιακά γειτονιές από όλες τις συνοικίες της πόλης, ξεκινώντας άμεσα με τρεις γειτονιές στις συνοικίες του Αγίου Σπυρίδωνα, Ομόνοιας και Αγίου Νικολάου. Το έργο θα προβλέπει τον ανασχεδιασμό επιλεγμένων δρόμων οι οποίοι συνδέονται με χώρους πρασίνου και σχολεία, και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ποδηλατοδρόμους, εμπλουτισμό του πρασίνου και οργανωμένους χώρους στάθμευσης. Οι γειτονιές αυτές θα αναγνωρίζονται με ειδικές σημάνσεις και μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, ώστε να καταστούν πιο ανθρώπινες, πιο ασφαλείς για τα παιδιά και πιο ελκυστικές. Οι περιβαλλοντικές αυτές γειτονιές θα μπορούν να αποτελέσουν τους πυρήνες και για περαιτέρω επέκταση τους στο μέλλον.

Γενικά, οι περιβαλλοντικές γειτονιές είναι μια από τις δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των συνοικιών της πόλης μας. Ο στρατηγικός στόχος της ανάπτυξης στις συνοικίες μπαίνει σε πορεία υλοποίησης με τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.  Ο Δήμος ενημερώνει τους πολίτες και ζητά την άποψη τους για το πως θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Η προσοχή του Δήμου στρέφεται προς τις συνοικίες, με στόχο να τους δώσει μερίδιο από την ανάπτυξη της πόλης.

 

Ο ορισμός «Περιβαλλοντική Γειτονιά» σημαίνει γειτονιές της πόλης όπου εφαρμόζεται η ιδέα της Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας και δίνεται προτεραιότητα στον άνθρωπο, ενώ  η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου «αποθαρρύνεται». Η προσπάθεια είναι να δημιουργηθεί κατάλληλο περιβάλλον όπου οι κάτοικοι  θα έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται με ασφάλεια και σε ευχάριστο περιβάλλον είτε πεζοί, είτε χρησιμοποιώντας άλλα μέσα μεταφοράς, όπως π.χ. το ποδήλατο. Είναι γειτονιές που περιλαμβάνουν χώρους συνάθροισης και κοινωνικοποίησης των κατοίκων, χώρους με  εμπλουτισμένο το πράσινο με συνεχείς δεντροστοιχίες κατά μήκος των δρόμων,  χώροι με οργανωμένους ποδηλατοδρόμους, μεγάλα και ελεύθερα πεζοδρόμια για χρήση από όλους, χωρίς εμπόδια. Είναι γειτονιές με κατάλληλη κυκλοφοριακή διαχείριση και σύστημα μονοδρομοποιήσεων, για μείωση των προβλημάτων που προκαλούνται από την χρήση του αυτοκινήτου,  το όριο  ταχύτητας είναι μειωμένο στα «ασφαλισμένα» επίπεδα των 30χιλ/ώρα, και η προτεραιότητα στους δρόμους είναι πρώτα για πεζούς και ποδηλάτες.  Γενικά είναι γειτονιές  και δρόμοι με επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανέσεις του και την ποιότητα ζωής του.

Για την συγκεκριμένη πολιτική των «Περιβαλλοντικών γειτονιών», αποφασίσαμε να επιλέξουμε αρχικά περιοχές σε πιο υποβαθμισμένες κατά προτεραιότητα συνοικίες. Οι γειτονιές που θα επιλέγονταν θα έπρεπε να περιλάμβαναν δρόμους οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την κοινωνικοποίηση των κατοίκων, αλλά και για χρήση από παιδιά και νεαρά άτομα. Ως εκ τούτου θεωρήθηκε ότι οι καταλληλότερες θα ήταν περιοχές που θα γειτνίαζαν με δημόσια κτήρια, κατά προτίμηση σχολεία και επίσης κατά προτίμηση Δημοτικά. Πέραν τούτου, θα φροντίζαμε ώστε να περιλάμβανε η περιοχή τουλάχιστον ένα δημόσιο χώρο πράσινου, ο οποίος και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατάλληλα και σε συνδυασμό με τις νέες προτάσεις, να αποτελούσε το επίκεντρο της ανάπλασης. Η συγκεκριμένη περιοχή που παρουσιάστηκε – και αποτελεί την πρώτη από τρεις που ήδη σχεδιάζονται – ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που τέθηκαν εφόσον υπάρχει Δημοτικό σχολείο και τρεις χώροι πράσινου.

Τα κατασκευαστικά έργα για την πρώτη γειτονιά – υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και δεν θα προκύψει οτιδήποτε απρόοπτο στην διαδικασία των προσφορών – αναμένεται να ξεκινήσουν περί τον Οκτώβριο του 2019 και θα ολοκληρωθούν, πάντα αναφερόμενοι στην πρώτη γειτονιά, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Ο προϋπολογισμός για την κάθε γειτονιά είναι €1.000.000 και θα προέρχονται από το ταμείο του Δήμου.