Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Λεμεσού 2021 - 2022

28-07-2021

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το πρόγραμμα « Ανοικτό Σχολείο» με αγορά υπηρεσιών για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω ένα (1) χρόνο, από εκπαιδευτές για διδασκαλία  για τη σχολική χρονιά 2021– 2022 για τις πιο κάτω ειδικότητες :

 1. Yoga
 2. Ρυθμική Γυμναστική
 3. Zumba
 4. Strong by Zumba
 5. Θεραπευτική Γυμναστική
 6. Pilates
 7. Τοξοβολία
 8. Ξιφασκία
 9. Καράτε
 10. Τένις
 11. Hip – Hop
 12. Break Dance
 13. Latin Dance
 14. Λαϊκοί και Παραδοσιακοί χοροί
 15. Θέατρο
 16. Μουσικό Εργαστήρι για παιδιά
 17. Ζωγραφική
 18. Decoupage
 19. Υαλογραφία
 20. Χειροποίητα Κοσμήματα
 21. Αγγειοπλαστική
 22. Πλεκτό
 23. Βιολογικές Καλλιέργειες - Κηπουρική
 24. Αισθητική – Μακιγιάζ
 25. Σκάκι
 26. Οινολογία
 27. Φωτογραφία
 28. Παλαίωση εκκλησιαστικών εικόνων
 29. Ρωσικά
 30. Ελληνικά για αλλόγλωσσους
 31. Βοήθημα στην κατ’ οίκον εργασία σε μαθητές Δημοτικού / Ενισχυτική διδασκαλία Ελληνικών και Μαθηματικών σε μαθητές Δημοτικού
 32. Νοηματική Γλώσσα
 33. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 34. Πρώτες Βοήθειες
 35. Λογοθεραπεία
 36. Αυτοβελτίωση (διαλέξεις)
 37. Διατροφή και Υγεία (διαλέξεις)
 38. Μαγειρική για παιδιά

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το σύνολο των πιο πάνω προγραμμάτων.

Διευκρινίσεις

Αμοιβές εκπαιδευτών

 • Προγράμματα χρονικής διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως, Α) για προγράμματα Φυσικής Αγωγής (Yoga, Ρυθμική γυμναστική, Zumba, Pilates) (ελάχιστος αριθμός συμμετοχής – 20 άτομα  και Β) για άλλα προγράμματα  (Ρωσικά, Ελληνικά για αλλόγλωσους, Βοήθημα στην κατ’ οίκον εργασία σε μαθητές Δημοτικού, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Πρώτες Βοήθειες) (ελάχιστος αριθμός συμμετοχής - 12 άτομα )

Α) Προγράμματα Φυσικής Αγωγής

 • από 20 – 24 μαθητές €15 (ανά διδακτική ώρα εξήντα λεπτών)
 • από 25 - 29        «      €20
 • από 30 – 34       «      €25
 • από 35+             «      €30

 

Β) Άλλα Προγράμματα

 • Από 12 – 15 μαθητές €15 (ανά διδακτική ώρα εξήντα λεπτών)
 • Από 16 – 19      «       €20
 • Από 20 – 23      «       €25
 • Από 24+            «       €30

 

 Προγράμματα χρονικής διάρκειας ενάμιση (1,5) ώρας εβδομαδιαίως

(Θεραπευτική γυμναστική, Τοξοβολία, Ξιφασκία, Καράτε, Τένις, Hip-Hop, Break – dance, Latin – dance, Λαϊκοί Παραδοσιακοί χοροί, Θέατρο, Μουσικό Εργαστήρι για παιδιά, Ζωγραφική, Decoupage, Υαλογραφία, Χειροποίητα κοσμήματα, Αγγειοπλαστική, Πλεκτό, Βιολογικές καλλιέργειες – Κηπουρική, Αισθητική – Μακιγιάζ, Σκάκι, Οινολογία, Φωτογραφία, Παλαίωση εκκλησιαστικών εικόνων, Νοηματική γλώσσα, Μαγειρική για παιδιά)

 • Από 12 – 15 μαθητές €15 (ανά διδακτική ώρα εξήντα λεπτών)
 • Από 16 – 19      «       €20
 • Από 20 – 23      «       €25
 • Από 24+            «       €30

 

Στις περιπτώσεις ιδιαίτερων μαθημάτων παράδοσης, π.χ. λογοθεραπείας, η αμοιβή του εκπαιδευτή θα ανέρχεται στο ποσό των €18 ανά διδαχτική ώρα εξήντα λεπτών

Ο Δήμος θα επιλέξει κατά την κρίση του κατάλληλους εκπαιδευτές για κάθε μία από τις πιο πάνω ειδικότητες και θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών σε ένα άτομο και ακόμα ένα ως επιλαχών σε περίπτωση απουσίας ή τερματισμού των υπηρεσιών από τον πρώτο ανάδοχο.

 • Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών αναμένεται να είναι από μέσα Οκτωβρίου 2021 μέχρι τέλη Μαΐου 2022 με εξαίρεση των δημοσίων αργιών και των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτών

 • Αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη, την οργάνωση και το συντονισμό του Προγράμματος/ Μαθήματος του με ετοιμασία αρχικού προγραμματισμού δραστηριοτήτων και υποβολή τελικής έκθεσης στο τέλος της χρονιάς.
 • Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων κατά την παρουσία τους στο μάθημα
 • Φροντίζει για την ευταξία της αίθουσας που χρησιμοποιεί
 • Υποχρεούται να βρίσκεται 10 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος στο χώρο διδασκαλίας και να παραμένει μέχρι να φύγουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι
 • Απαγορεύεται η αποχώρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος του
 • Αναφέρει στο Συντονιστή ανάρμοστες συμπεριφορές και περιστατικά που τυχόν προκύψουν
 • Διατηρεί απουσιολόγιο και όπου χρειάζεται σημειώνει τη διδακτέα ύλη
 • Τηρεί τα χρονοδιαγράμματα
 • Είναι υπεύθυνος να ανοίγει και να κλείνει  την αίθουσα διδασκαλίας και την καγκελόπορτα του σχολείου (εάν έχει κλειδί και είναι υπεύθυνος γι’ αυτό)
 • Σέβεται τον εξοπλισμό που υπάρχει στο χώρο διδασκαλίας και αναφέρει άμεσα οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες
 • Οφείλει να κλείνει τα φώτα, τα κλιματιστικά και τα παράθυρα όταν τελειώνει το μάθημα του
 • Ενημερώνει τον Συντονιστή για τυχόν ακύρωση του μαθήματος. Σε περίπτωση που το μάθημα ακυρωθεί και δεν ενημερώσει τον υπεύθυνο Συντονιστή τότε θα υπάρξουν κυρώσεις
 • Σε περίπτωση που το μάθημα ακυρωθεί δεν θα το πληρωθεί εκτός και αν το αναπληρώσει
 • Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του προγράμματος
 • Διατηρεί άμεση και αγαστή συνεργασία με τον Συντονιστή του προγράμματος
 • Φροντίζει για την καθαριότητα και απολύμανση της τάξης και τηρεί όλα τα μέτρα που προνοούν τα εκάστοτε πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο

 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 τα εξής:

α) Όπου απαιτούνται από τη Νομοθεσία συγκεκριμένα προσόντα θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά

β)Αντίγραφο διπλώματος/ πτυχίου /μεταπτυχιακού/ βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων, σχετικά με το θέμα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση

γ) Βιογραφικό σημείωμα

δ) Οι αιτήσεις πρέπει να είναι κλειστές, να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23, μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Αυγούστου, 2021.

ε) Σχετική πείρα θα αξιολογηθεί θετικά

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25884350, 25884460 και 25884361 καθημερινά μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00.