Ανακοίνωση - Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα

6-09-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για μια (1) μόνιμη θέση Δημοτικού Γραμματέα που είχε προκηρυχθεί πρόσφατα (δείτε τη σχετική προκήρυξη) στο Δήμο παρατείνεται μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2019.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Νομικού Λειτουργού που είχε προκηρυχθεί με την ίδια ανακοίνωση παραμένει η 10η Σεπτεμβρίου 2018.