Παράταση στην ημερομηνία αποπληρωμής φορολογιών και τελών μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2021

31-12-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι βάσει του Διατάγματος περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.60) του 2020 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 29 Δεκεμβρίου 2020, τα Ταμεία Εισπράξεων του θα παραμείνουν κλειστά από την 30η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 π.μ. μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 5:00 π.μ. 

Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου το κοινό θα εξυπηρετείται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λεμεσού www.limassolmunicipal.com.cy με την υπηρεσία της JCC. 

Ενόψει των πιο πάνω, ο Δήμος Λεμεσού πληροφορεί το κοινό ότι έχει δοθεί παράταση στην αποπληρωμή του τέλους σκυβάλων, του ετήσιου δικαιώματος επαγγελματικής άδειας, του δικαιώματος χρήσης επαγγελματικού υποστατικού και του δικαιώματος καθαρισμού οικοπέδων, για τα οποία η τελευταία ημερομηνία πληρωμής ήταν η 30.12.2020, μέχρι και την 11η Ιανουαρίου 2021 χωρίς την επιβολή επιβάρυνσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Φόρων και Τελών του Δήμου Λεμεσού στο τηλέφωνο 25884400 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης taxesoffice@limassolmunicipal.com.cy.