Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση μηχανημάτων ή/και απόρριψη αχρήστων υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος.

30-05-2018

Προσφορά αρ.45/2018

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

 

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 8η Ιουνίου  2018.