Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για κλάδεμα φυτικών υλικών σε δρόμους και άλλους χώρους πρασίνου.

4-06-2018

Προσφορά αρ.38/2018 - Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για κλάδεμα φυτικών υλικών σε δρόμους και άλλους χώρους πρασίνου.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι της 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.