Ο Δήμος Λεμεσού αποφάσισε να τιμήσει τον μεγάλο σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, ονομάζοντας την πλατεία μπροστά από το παλιό λιμάνι σε «Πλατεία Μιχάλη Κακογιάννη (Πλατεία Συντάγματος)»

7-06-2021

Σε συνεδρία του στις 3/6/2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, ομόφωνα, αποφάσισε να τιμήσει τον μεγάλο σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, ονομάζοντας την πλατεία μπροστά από το παλιό λιμάνι σε «Πλατεία Μιχάλη Κακογιάννη (Πλατεία Συντάγματος)». Η απόφαση αυτή αποτελεί μια επιβαλλόμενη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της τεράστιας προσφοράς στον πολιτισμό του συμπολίτη μας, ο οποίος χαίρει παγκόσμιας καταξίωσης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πλατεία ανακαινίστηκε και εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.