Ο Δήμος Λεμεσού απαντά σε δημοσίευμα για αιτούμενη ανάπτυξη σε παραλιακό τεμάχιο ανατολικά του Δημόσιου Κήπου

5-10-2018

1. Αναφορικά με δημοσίευμα (1/10/18) σε καθημερινή εφημερίδα σε σχέση με μεγάλη ανάπτυξη σε τεμάχιο ανατολικά του Δημόσιου Κήπου, ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τα ακόλουθα.

2. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά αίτηση για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας για τέσσερα (4) κτήρια σε τεμάχιο συνολικού εμβαδού 24,000 περίπου τετρ. μέτρων. Σημειώνεται ότι οι αιτητές στο συγκεκριμένο τεμάχιο έχουν ήδη εξασφαλίσει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Πολεοδομική Άδεια για ένα ενιαίο κτήριο, άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ. Η υπό εξέταση νέα αίτηση αφορά περίπου το ίδιο ποσοστό κάλυψης με τη ευρισκόμενη σε ισχύ άδεια.

3. Η αίτηση εξετάστηκε από την Πολεοδομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση τις πρόνοιες του Διευκρινιστικού Πλαισίου που καθορίζει τη διαδικασία αδειοδότησης αυτών των μεγάλων αναπτύξεων, για το θέμα του ύψους, του αριθμού ορόφων και των αποστάσεων.

4. Με βάση το Διευκρινιστικό Πλαίσιο, όταν πρόκειται για κτήρια με αριθμό ορόφων πέραν των δύο (2) σε σχέση με το τι προβλέπει το δημοσιευμένο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού του 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού εξετάσει προκαταρκτικά την αίτηση, υποβάλλει τεκμηριωμένη άποψη και ζητά τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για το αιτούμενο ύψος και τον αριθμό ορόφων του κτηρίου.

5. Το Διευκρινιστικό Πλαίσιο καθορίζει και τις παραμέτρους στη βάση των οποίων εξετάζεται η κάθε αίτηση. Αυτές οι παράμετροι έχουν να κάνουν με θέματα ένταξης του κτιρίου στην κλίμακα και στο χώρο, με τον επηρεασμό των ανέσεων των περίοικων, αποστάσεις από τα σύνορα, τοπιοτέχνησης των δημόσιων χώρων, και θέματα αισθητικού σχεδιασμού.

6. Για τη συγκεκριμένη αίτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τα θέματα ύψους, αριθμού ορόφων και αποστάσεων, έστειλε θετική εισήγηση προς τη Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία απάντησε με επιστολή της, με την οποία ζητούνται κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με την τεκμηρίωση της άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο τεμάχιο βρίσκεται εντός αστικού κέντρου και τα στοιχεία που στάλθηκαν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συμπεριλαμβάνουν κυκλοφοριακή μελέτη, μελέτη σκίασης και έχουν επίσης εξασφαλιστεί θετικές απόψεις από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και από όλες τις Αρχές Κοινής Ωφελείας.

7. Η επιστολή της Διευθύντριας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στην οποία αναφέρεται το σχετικό δημοσίευμα εστάλη μέσα στα πλαίσια της διαβούλευσης μεταξύ Δήμου, ως Πολεοδομικής Αρχής, και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η διαβούλευση έχει στόχο την συνεννόηση και συναντίληψη μεταξύ Δήμου και Πολεοδομίας για την αντιμετώπιση των αιτήσεων για  αυτές τις μεγάλες αναπτύξεις.

8. Μετά την επιστολή αυτή, ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε σε περαιτέρω διαβούλευση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τον αιτητή, μέσα από την οποία διαβούλευση προέκυψαν κάποια επιπρόσθετα στοιχεία, στη βάση των οποίων η υπόθεση θα επανέλθει στη Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για να τη σύμφωνη γνώμη της.

9. Όπως ήδη τονίστηκε, οι μεγάλες αναπτύξεις είναι ζητήματα τα οποία ο Δήμος Λεμεσού εξετάζει με πολλή σοβαρότητα και προσοχή, πάντα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και πάντα επιζητώντας την κοινή αντιμετώπιση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

10. Στην έγνοια του Δήμου Λεμεσού είναι πάντα το συμφέρον της πόλης και των δημοτών μας. Τις απόψεις και τη φιλοσοφία του Δήμου μας, τις δημοσιοποιήσαμε πολλές φορές και  μάλιστα προχωρήσαμε και στη διοργάνωση μιας δημόσιας επιστημονικής ημερίδας για το θέμα. Τα πορίσματα της ημερίδας τα έχουμε ήδη στείλει στον Υπουργό Εσωτερικών και στα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, με στόχο να συμβάλουμε στην επαναξιολόγηση του θέματος των μεγάλων αναπτύξεων και των  ψηλών κτηρίων, μετά την εμπειρία των τελευταίων χρόνων.