Κλείσιμο οδού Αλεξανδρείας λόγω εργασιών

2-04-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει στους δημότες του ότι στα πλαίσια του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΑΡΥΛΛΗ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΛΑΔΟΣ / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», θα εκτελούνται εργασίες στην οδό Αλεξανδρείας από τη συμβολή με τη Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ μέχρι την παραλία, από την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 για περίοδο περίπου τεσσάρων (4) μηνών και θα είναι κλειστή για την κυκλοφορία και για τις δύο κατευθύνσεις.

Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της οδού Σεντάτ Σιμάβι

Καλείται το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και υπομονή και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη».