ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

30-07-2018

Αγαπητοί δημότες,

Η σωστή διαλογή και διαχείριση των απορριμμάτων, είναι πολύ σημαντική τόσον για περιβαλλοντικούς όσον και για οικονομικούς λόγους και θα πρέπει να γίνεται ως εξής: 

  • Οικιακά απορρίμματα: Θα πρέπει να τοποθετούνται στις ειδικές σακούλες σε κτιστές σκυβαλαποθήκες ή σε κάδους που κλείνουν ερμητικά.  Η αποκομιδή γίνεται δύο φορές τη βδομάδα. Τα απορρίμματα θα πρέπει να τοποθετούνται προς αποκομιδή στις καθορισμένες ημέρες και ώρες. (Πληροφορίες στην Υπηρεσία Καθαριότητας τηλ. 25362201)
  • Ανακυκλώσιμες συσκευασίες:  Οι συσκευασίες PMD και χαρτιού μαζεύονται από το συνεργείο του συλλογικού συστήματος της Green Dot μια φορά την βδομάδα από τα υποστατικά. Οι γυάλινες συσκευασίες μεταφέρονται και τοποθετούνται στους κάδους τύπου καμπάνας που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης.
  • Ογκώδη απορρίμματα (έπιπλα, μπάζα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδέματα κλπ): Μεταφέρονται στα πράσινα σημεία. Το πλησιέστερο είναι στη Φασούλα το οποίο αναμένεται πολύ σύντομα να λειτουργήσει. Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων / κλαδεμάτων από το Δήμο μπορεί να γίνει μόνον με τηλεφώνημα στην  Υγειονομείο Υπηρεσία (τηλ 25884590).
  • Είδη ένδυσης – υπόδησης: Μεταφέρονται στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης.
  • Μπαταρίες: Μεταφέρονται σε ειδικούς μικρούς κάδους που βρίσκονται σε δημόσια κτήρια, τράπεζες, υπεραγορές, σχολεία κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ειδική διευθέτηση για απορρίμματα όπως χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, ληγμένα χάπια και φάρμακα, ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες κλπ. οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες στο τηλ. 25884590.