Δήμος Λεμεσού - Ξεχωρίζει διεθνώς για τη διαπολιτισμική πολιτική ένταξης “ICC Certificate” από το Συμβούλιο της Ευρώπης

7-03-2019

To Συμβούλιο της Ευρώπης – Διεύθυνση κατά των διακρίσεων, συνεχάρη τον Δήμο Λεμεσού για την πρόοδο που επιτέλεσε κατά το 2018 στη δραστήρια προώθηση της διαπολιτισμικής πολιτικής ένταξης και πιστοποιεί με “ICC Certificate” τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ευημερία όλων των κατοίκων της.

Με επιστολή της προς τον Δήμαρχο Λεμεσού Ν. Νικολαΐδη, η επικεφαλής της Μονάδας Διαπολιτισμικών Πόλεων (Intercultural Cities Unit) του Συμβουλίου της Ευρώπης Ιβάνα Ντ’ Αλεσάντρο, υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση του Δήμου και τα σημαντικά επιτεύγματά του στη διαπολιτισμική πολιτική ένταξης. Σημειώνει επίσης ότι η Λεμεσός λαμβάνει τo “ICC Certificate” που επιβεβαιώνει την έμπρακτη συμμετοχή της στο Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων, μια «συμμαχία» 130 πόλεων στον κόσμο που χαρακτηρίζονται ως “inclusive cities” (συμπεριληπτικές πόλεις).

Το Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει το Συμβούλιο της Ευρώπης για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να σχεδιάζουν και υλοποιούν τον μακροπρόθεσμο στόχο που ασπάζονται προοδευτικές πόλεις για διαχείριση της διαφορετικότητας και καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ο Δήμος Λεμεσού εφαρμόζει διαχρονικά δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη των ανθρώπων στα δρώμενα της πόλης, χωρίς διακρίσεις με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο Δήμος Λεμεσού είναι επί σειρά ετών ο Τελικός Δικαιούχος – Συντονιστής του προγράμματος ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών «Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και καλύπτει όλη την επαρχία Λεμεσού.