Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την Κατασκευή και Λειτουργία Πρατήριου Πετρελαιοειδών στο Δήμο Λεμεσού

6-10-2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κύριος Θεοδόσης Νικολάου, προτίθεται να εγκαταστήσει πρατήριο πετρελαιοειδών στην ενορία Αγίου Σπυρίδωνα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λεμεσού. Η τοποθεσία του προτεινόμενου έργου παρουσιάζεται στον Κτηματικό Χάρτη πιο κάτω.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. εκπόνησε Μελέτη Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018. Η έκθεση που έχει ετοιμαστεί θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου από τις 6/10/2019 μέχρι τις 21/10/2019, για ενημέρωση και την υποβολή οποιονδήποτε σχολίων, εισηγήσεων και παρατηρήσεων από το ενδιαφερόμενο κοινό.

Στη μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά η περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του έργου, η περιγραφή της ακριβούς τοποθεσίας (Δορυφορική Εικόνα σελ. 3), του περιβάλλοντα χώρου και των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, καθώς και ανάλυση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που πιθανόν να επηρεαστούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Επίσης, η μελέτη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. (https://www.nicolaidesaa.com/el/)

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τα σχόλια, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση nicol@nanda.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22312519.

Παραμένουμε στη διάθεση σας.

Εκ της διεύθυνσης Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε

Δείτε την μελέτη στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/drive/folders/1DMcywoMWl-vOyBjhDcG5V7FeDtezC1YX

Κτηματικός Χάρτης όπου υποδεικνύονται τα τεμάχια του Προτεινόμενου Έργου (τεμάχια 385 και 388, Φ/Σχ: 59/010103)

Σημείο χωροθέτησης Προτεινόμενου Έργου