Λήψη μέτρων προφύλαξης για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

7-05-2020

Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων προφύλαξης που πρέπει να εφαρμόζονται με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19, ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι:

  1. Προτρέπεται η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας όπως μάσκες προσώπου και γάντια μιας χρήσης.
  2. Προτρέπεται η αποφυγή άσκοπων περιηγήσεων εντός του χώρου της Λαϊκής Αγοράς και η σύντομη διεξαγωγή των αγορών.
  3. Επιβάλλεται η τήρηση της απόστασης τουλάχιστον 2 (δύο) μέτρων μεταξύ των καταναλωτών.  Για το σκοπό αυτό η είσοδος στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς θα είναι ελεγχόμενη από λειτουργούς του Δήμου, έτσι ώστε να μην υπερβαίνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών.
  4. Επιβάλλεται η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος που θα παρέχεται τόσο στην είσοδο και έξοδο της Λαϊκής Αγοράς όσο και στους πάγκους του κάθε πωλητή.
  5. Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, άτομα άνω των 60 ετών καθώς και άτομα με αναπηρίες θα εξυπηρετούνται μέχρι τις 10:00 π.μ.  Άτομα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες θα εξυπηρετούνται μετά τις 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε όπως το κοινό επιδείξει αίσθημα ευθύνης αφού η διαδικασία είναι για όλους πρωτόγνωρη και χρειάζεται η συνεργασία και η κατανόηση όλων μας.

Ειδικές οδηγίες προς όλους τους αδειούχους χρήστες χώρου της Λαϊκή Αγορά για την οργάνωση και λειτουργία της