Καθορισμός ενιαίας πολιτικής για την επιβολή δικαιωμάτων άσκησης επιχείρησης σε νομικά πρόσωπα των οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή και η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από δικηγορικά ή λογιστικά ή ελεγκτικά γραφεία ή και γραφεία παροχής γραμματειακών ή διοικητικών υπηρεσιών

17-11-2021

Ενόψει της απόφασης της Ένωσης Δήμων ημερομηνίας 13.10.2020 σχετικά με τον καθορισμό ενιαίας πολιτικής για την επιβολή δικαιωμάτων άσκησης επιχείρησης σε νομικά πρόσωπα των οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή και η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από δικηγορικά ή λογιστικά ή ελεγκτικά γραφεία ή και γραφεία παροχής γραμματειακών ή διοικητικών υπηρεσιών, ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι το ύψος δικαιωμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  • Σε νομικά πρόσωπα που ασκούν εργασίες αυτόνομα, το ετήσιο δικαίωμα καθορίζεται στα €171,00
  • Σε νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε όμιλο εταιρειών, το ετήσιο δικαίωμα καθορίζεται στα €97,00 ανά νομικό πρόσωπο.
  • Ναυτιλιακές εταιρείες (shipping Cos, Ship Owners & Ship Managers) το ετήσιο δικαίωμα ανέρχεται στα €150 ανά εταιρεία.
  • Σημειώνεται ότι σε «αδρανή νομικά πρόσωπα» (dormant εταιρείες) δεν επιβάλλεται δικαίωμα. Για τον ορισμό των «αδρανών εταιρειών», υιοθετείται η σχετική Εγκύκλιος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ημερ. 30.1.2014.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την πιο πάνω πολιτική, τον ορισμό και τις προϋποθέσεις για τις αδρανείς εταιρείες, τον όμιλο εταιρειών, καθώς και τις ειδικές περιπτώσεις απαλλαγών/αλλαγών και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλεται στο Δήμο.