Η Λεμεσός προωθεί την κομποστοποίηση

13-12-2019

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου, η 3η Τεχνική συνάντηση του προγράμματος ACUA (συστήματα αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λεμεσού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο πρόγραμμα και στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός του Δήμου Λεμεσού, εκπρόσωποι των Δήμων Ηρακλείου και Ρόδου και των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Από πλευράς Δήμου Λεμεσού, τους παρευρισκόμενους χαιρέτησε ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης σημειώνοντας ότι ο Δήμος Λεμεσού δίνει μεγάλη σημασία στο πρόγραμμα και ότι η μείωση των απορριμμάτων είναι μονόδρομος για τους δήμους. Η κομποστοποίηση αποτελεί μια σύγχρονη και αποτελεσματική πρακτική για τη μείωση των αποβλήτων και μια καλή επιλογή επεξεργασίας στην πηγή.

Στόχος της πράξης ACUA (Autonomous Composting Units for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης.  Είναι ένας εύκολος τρόπος μετατροπής των οργανικών υπολειμμάτων της κουζίνας και των φυτικών υπολειμμάτων του κήπου σε χρήσιμο λίπασμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κήπο.  Βάσει χωροταξικών κριτηρίων καθώς και μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλέχθηκαν 3 σημεία για την τοποθέτηση 3 Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών. Τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο κομπόστο αλλά όπου και καθημερινά διέρχεται πλήθος κόσμου που θα ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Επίσης, τα σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Δημόσιο Κήπο όπου και πάλι μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν.

Η 3η Τεχνική Συνάντηση της πράξης ACUA συνέπεσε με την παραλαβή των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους χώρους, να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του προγράμματος στη Λεμεσό και να ανταλλάξουν απόψεις.  Οι μονάδες θα τοποθετηθούν σε τσιμεντένιο δάπεδο και θα είναι περιφραγμένες, θα συνοδεύονται από ειδικό σύστημα πρόσβασης, το οποίο θα επιτρέπει πρόσβαση μόνο στους κατόχους αυτών.

Στα πλαίσια του προγράμματος το ΤΕΠΑΚ θα αναλάβει την παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων Διαλογής στην Πηγή και Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών και την καταγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την υλοποίηση της τεχνικο-οικονομικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης των συστημάτων.   Ο Δήμος Λεμεσού προγραμματίζει επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια με αντικείμενο την «Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή και αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον».