Ευρωπαϊκό έργο ΕύΠολις

12-02-2021

Το έργο ΕύΠολις χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και στοχεύει στην αντικατάσταση ή τον συνδυασμό των παραδοσιακών δαπανηρών μηχανικών συστημάτων τα οποία έχουν κατασκευαστεί για την προστασία του περιβάλλοντος, με φυσικά συστήματα για τη δημιουργία ανθεκτικών αστικών οικοσυστημάτων με κύκλο ζωής χαμηλότερου κόστους και ταυτόχρονα ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ευεξίας. Οι στόχοι του έργου είναι να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων με παρεμβάσεις κατάλληλων πινάκων πολεοδομικού σχεδιασμού και συνδημιουργίας βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς αστικών χώρων.

Ο ρόλος του Δήμου Λεμεσού στο Ευρωπαϊκό Έργο ΕύΠολις είναι η παρακολούθηση, υποστήριξη και συμβολή με δεδομένα που αφορούν τις τοπικές συνθήκες, μετρήσεις βελτιστοποίησης, δυνατότητες και τυχόν κενά που μπορεί να υπάρχουν αναφορικά με φυσικές λύσεις. Ο Δήμος Λεμεσού θα συνεισφέρει στη διεξαγωγή συμμετοχικής καινοτομίας μεικτής μεθόδου, η οποία θα επιτρέψει εξατομικευμένες παρεμβάσεις του έργου ΕύΠολις και μετρήσεις που αφορούν συμπεριφορικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, και επιπτώσεις στην υγεία μέσω των φυσικών λύσεων.

 

Επικεφαλής εταίρος:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

Προϋπολογισμός Δήμου Λεμεσού: €164.625

Διάρκεια έργου: Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2024

 

Ιστοσελίδα έργου ΕύΠολις:

www.eupolis-project.eu

Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΕύΠολις:

https://www.facebook.com/eupolis2020/ (@eupolis2020)

https://twitter.com/eu_polis (@eu_polis)

https://www.linkedin.com/company/eupolis/

Το ΕύΠολις έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης H2020-EU.3.5.2. , βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 869448.