Εικαστικός Διαγωνισμός για Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων στον Δήμο Λεμεσού (Ημερ. Συμμ. 20.5.2021)

23-02-2021

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνουν το κοινό ότι η «Παγκύπρια Οργάνωση Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων» προκηρύσσει ανοικτό εικαστικό διαγωνισμό με σκοπό την Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων στον Δήμο Λεμεσού. Αναλυτική πληροφόρηση ως προς τη διαδικασία (ζητούμενα, προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμίες κ.τ.λ.) παρέχεται στα συνημμένα αρχεία στα οποία μπορούν να ανατρέχουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp11756

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση του Διαγωνισμού Πέμπτη 28.01.2021

Δημοσιοποίηση των στοιχείων του Διαγωνισμού στον ιστότοπο Πέμπτη 28.01.2021

Λήξη προθεσμίας αποδοχής ερωτήσεων Πέμπτη 11.02.2021

Δημοσιοποίηση των απαντήσεων στον ιστότοπο του Διαγωνισμού Πέμπτη 25.02.2021

Παράδοση των συμμετοχών Πέμπτη 20.05.2021 από τις 9:00 πμ μέχρι τις 1:00 μμ

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού το αργότερο μέχρι 10.06.2021