Εγκατάσταση / λειτουργία μερικής φωτεινής σηματοδότησης στον Κυκλικό Κόμβο Αγίας Φυλάξεως

11-06-2021

Ο Δήμος Λεμεσού χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να θέσει σε λειτουργία το σύστημα φώτων τροχαίας μερικής σηματοδότησης στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό την Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021. Το σύστημα αυτό στοχεύει στην απάμβλυνση των διαχρονικών προβλημάτων που αφορούν τις καθυστερήσεις, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις μεγάλες ουρές οχημάτων που παρατηρούνται στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως κατά τις ώρες αιχμής.

Όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση του το Υπουργείο, το σύστημα μερικής φωτεινής σηματοδότησης έχει εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει, στον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως, στις λωρίδες κυκλοφορίας εντός του κυκλικού κόμβου καθώς και στις λωρίδες προσέγγισης προς τον κυκλικό κόμβο από δυτική κατεύθυνση, από ανατολική κατεύθυνση  και από βόρεια κατεύθυνση. 

Σημειώνεται ότι τα φώτα τροχαίας θα λειτουργούν μερικώς, ανάλογα με τις ώρες αιχμής της τροχαίας κίνησης, αλλά και τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή του κυκλικού κόμβου, με την εφαρμογή ευφυούς συστήματος ελέγχου της κυκλοφορίας.

Κατά τη χρονική περίοδο λειτουργίας των φώτων τροχαίας, οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν όλες τις πρόνοιες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για φωτεινούς σηματοδότες τροχαίας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χρονική περίοδο όπου τα φώτα τροχαίας δεν θα βρίσκονται σε λειτουργία, οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν τις πρόνοιες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με τους κανόνες οδήγησης σε κυκλικό κόμβο.

Τέλος σημειώνεται ότι, για την ενημέρωση των οδηγών κατά την προσέγγιση τους στον κυκλικό κόμβο, έχουν τοποθετηθεί και θα λειτουργούν ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων.