Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στη Γιορτή του Κρασιού

27-08-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ενόψει της φετινής διοργάνωσης της Γιορτής του Κρασιού που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Αυγούστου 2019 μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2019 και για διευκόλυνση των επισκεπτών της Γιορτής, προτρέπει το κοινό να σταθμεύει τα οχήματα του στους πιο κάτω χώρους :

  • Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Εναερίου και Επίχωσης (στην Επίχωση οι χώροι Μόλος 3 και 4 θα είναι κλειστοί μέχρι τις 2.9.2019 λόγω εργασιών του ΣΑΛΑ, ενώ τις υπόλοιπες μέρες της γιορτής θα λειτουργούν κανονικά)
  • Στο χώρο στάθμευσης των Δικαστηρίων
  • Στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης δίπλα από το Γ.Σ.Ο.
  • Σε όλες τις παρόδους γύρω από το Δημόσιο Κήπο, νοουμένου ότι δεν θα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η ασφαλής διέλευση των πεζών καθώς και η πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες τους.