Διαγωνισμός αρ.78/2021 - παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του περιπτέρου/καφενείου εντός του Ζωολογικού Κήπου (Ημερ. Λήξης 29.10.21)

5-10-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του περιπτέρου/καφενείου εντός του Ζωολογικού Κήπου.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.25 884488/ 415/ 456.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι της 29/10/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι