Διαγωνισμός αρ.61/2021 - Λειτουργοί κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ ( 3.9.21)

27-07-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για τις ανάγκες του κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ στη Λεμεσό ως ακολούθως:

-Ενότητα Α : παροχή υπηρεσιών ειδικού Κοινωνικής Επανένταξης

-Ενότητα Β : παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού

-Ενότητα Γ: παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου

 

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι της 03/09/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.