Διαγωνισμός αρ.42/2021 - παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού κέντρου τεχνών αποθήκες Παπαδάκη (Ημερ. Λήξης 14.6.21)

18-05-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού κέντρου τεχνών αποθήκες Παπαδάκη.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 14/06/ 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.