Διαγωνισμός αρ.34/2021 - ‘Ασφαλτόστρωση/τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού’ (Ημερ. Λήξης 2.7.21)

7-06-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Ασφαλτόστρωση/τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού’.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 2α Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.