Διαγωνισμός αρ.24/2021 - παροχή υπηρεσιών πρόληψης/αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2021 (Ημερ. Λήξης 16.4.2021)

26-03-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης/αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2021.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.