Δημόσιος Πλειστηριασμός

13-01-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πώληση σωρού παλιοσιδήρων με Δημόσιο Πλειστηριασμό.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιθεωρήσουν το σωρό από τα παλιοσίδερα, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ. στο χώρο της Χονδρικής Αγοράς και να υποβάλουν προσφορά για την αγορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι για τη διαχείριση και τη διάθεση παλιοσιδήρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Κεντρική Αποθήκη του Δήμου στα τηλέφωνα 25399315 και 99615338.

Οι προσφορές  θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα πρέπει να τοποθετηθεί στην Κεντρική Αποθήκη, η οποία βρίσκεται στην οδό Αγοράς εντός της Χονδρικής Αγοράς στη Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα μέχρι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, η ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η παράδοση θα γίνει τοις μετρητοίς στον τελευταίο πλειοδότη, εάν η τιμή θεωρηθεί ικανοποιητική.