Παρουσίαση της στρατηγικής και των προτάσεων της Ολοκληρωμένης ανάπτυξης για τη Λεμεσό 2021 – 2027 Ο.Λ.Α.

18-07-2020

Ποια Λεμεσό θέλουμε να έχουμε την επόμενη δεκαετία, και πέρα από αυτή;  Αυτό είναι το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε. Και αφού το απαντήσουμε, τότε πρέπει να απαντήσουμε ένα πραγματικά δύσκολο ερώτημα. Ποιους σχεδιασμούς και ενέργειες πρέπει να κάνουμε ώστε να φτάσουμε στη Λεμεσό που θέλουμε.

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην πόλη μας. Οι πιο εμβληματικές από αυτές είναι οι παρεμβάσεις στο νέο λιμάνι, η νέα μαρίνα, το παλιό λιμάνι, η ένταξη του ΤΕ.ΠΑ.Κ. στο ιστορικό κέντρο της πόλης  και η αστική ανάπλαση στο κέντρο της πόλης.

Την μόλις προηγούμενη προγραμματική περίοδο η αναπτυξιακή προσπάθεια του δήμου Λεμεσού, για να μιλήσω για το Δήμο μας, επικεντρώθηκε στην περιοχή που περιβάλλεται από τις δυτικά προσκείμενες στο κέντρο της Λεμεσού συνοικίες: Αρναούτ, Τζαμί Τζετίτ, Αγίου Αντωνίου, τις νότιες γειτονιές της συνοικίας Αγίου Ιωάννου και τις βόρειες γειτονιές, της συνοικίας Τσιφλικουδιών.

Αυτή τη στιγμή οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του δήμου Λεμεσού βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό του 2014 και παράλληλα, με βάση τις σύγχρονες συνθήκες και τη συγκεκριμένη εμπειρία, να επεκτείνουν τις καλές πρακτικές, έτσι όπως αυτές υλοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές, στο σύνολο του δήμου, αλλά και στον ευρύτερο αστικό χώρο της μείζονος Λεμεσού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που δεν θα περιορίζεται σε διοικητικές ενότητες ή συνοικίες, ούτε θα αποκλείει κοινωνικά στρώματα και κατηγορίες.

 Ήδη ο Δήμος Λεμεσού προχωρά σε αναπτυξιακά έργα στις μεγάλες συνοικίες της πόλης, έργα τα οποία θα αρχίσουν να εκτελούνται εντός του έτους. Ο στόχος για το 2027 είναι αυτή η αναπτυξιακή δυναμική να καλύψει την μείζονα αστική περιοχή της Λεμεσού.

Αυτός ο στόχος προϋποθέτει συνεργασία και συντονισμό ενεργειών όλων των δήμων της μείζονος Λεμεσού.

Είναι γι’ αυτό το λόγο που είμαστε σήμερα ενώπιον σας και οι 6 Δήμαρχοι των αντίστοιχων 6 δήμων της Λεμεσού. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την στρατηγική και τις προτάσεις των 6 δήμων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αυτή η στρατηγική και αυτές οι προτάσεις είναι το όχημα που θα μας οδηγήσει στο δρόμο για τη Λεμεσό του μέλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, προχωράμε στην εκπόνηση του σχεδίου Ο.Λ.Α. 2021 – 2027, δηλαδή, της Ολοκληρωμένης Λεμεσιανής Ανάπτυξης. Το στρατηγικό σχέδιο για τη Λεμεσό του 2027, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, το οποίο θα προνοεί τη διάχυση της ανάπτυξης μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και έργα σε όλες τις συνοικίες της πόλης καθώς και στον ευρύτερο αστικό χώρο της Λεμεσού.

Με βάση τα παραπάνω η Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη στοχεύει το 2027 η Λεμεσός να είναι μία έξυπνη, πράσινη πόλη, φιλική στους πολίτες, ελκυστική στις επιχειρήσεις που θα υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και θα επιβεβαιώνει το μητροπολιτικό της ρόλο.

Πιο συγκεκριμένα η στόχευση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για τη Λεμεσό θα περιλαμβάνει τους εξής άξονες:


Α. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Πρωταρχικός στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η συνεχής αναβάθμιση των προσφερόμενων σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών. Επίκεντρο πρέπει να είναι ο πολίτης και οι καθημερινές του ανάγκες, είτε αυτές αφορούν την διακίνηση του, είτε την ψυχαγωγία του, είτε το περιβάλλον στο οποίο ζει, είτε την καθαριότητα και γενικά ό,τι διαμορφώνει και προδιαγράφει την ποιότητα ζωής του.

Β. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η κάθε ανάπτυξη συνοδεύεται και με μία σειρά από κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, θέματα που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες, την προσιτή κατοικία και την κοινωνική στέγη κ.α. Η Λεμεσός θα πρέπει να είναι μια πόλη  κοινωνικά συνεκτική, που συμπαραστέκεται στα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα και με τις παρεμβάσεις της ενδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό και πρότυπο ανεκτικότητας.

Γ. Βελτίωση του περιβάλλοντος.

Το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο στόχο ιδιαίτερα σε μια εποχή που η προστασία του ταυτίζεται με την επιβίωση όχι μόνο μιας πόλης αλλά ολόκληρου του πλανήτη. Πράσινο, καθαρή θάλασσα και καθαρός αέρας πρέπει να αποτελούν τους άξονες προτεραιοτήτων μας.

Δ. Υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Στον τομέα της επιχειρηματικότητας η στόχευση του δήμου είναι διττή: αφενός μεν επιχειρεί να συμβάλλει στην υποστήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να αναδείξουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να εντείνουν την εξωστρέφειά τους και αφετέρου η Λεμεσός να καταστεί «Πόλη- μαγνήτης» για τις startup και scaleup επιχειρήσεις. Με την αξιοποίηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αλλά και των ενεργών επιστημονικών δυνάμεων της πόλης, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε τις έξυπνες και καινοτόμες λύσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών 

Στ. Αναβάθμιση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση των υπηρεσιών του δήμου.

Για να προωθηθεί μια αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει πριν από όλα να αλλάξει ο ίδιος ο δήμος. Για το λόγο αυτό στοχεύουμε σε έναν δήμο αποτελεσματικό, με περιορισμένη, στο ελάχιστο δυνατό, τη γραφειοκρατία, υποστηρικτή του δημότη και των επιχειρήσεων. Φιλοδοξία μας είναι η οργάνωση και λειτουργία του δήμου Λεμεσού να καταστούν πρότυπο για όλη την Κυπριακή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Από την αρχή, η άποψη μας και η πολιτική μας θέση ήταν ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία με όλους τους στρατηγικούς εταίρους της μείζονος Λεμεσού. Για το σκοπό αυτό, το νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Λεμεσού έχει θα τεθεί, από πολύ νωρίς σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης.

Έχομε ήδη ολοκληρώσει 3 κύκλους επαφών, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήσαμε όλους τους άξονες της υπό διαμόρφωση στρατηγικής μας. Συζητήσαμε με όλους τους στρατηγικούς μας εταίρους,  τα αρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες, τους Βουλευτές της Επαρχίας Λεμεσού, την Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού, τους επαγγελματικούς μας φορείς, τους συνδέσμους και τα Επιμελητήρια της Λεμεσού, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και τις εκκλησιαστικές αρχές της πόλης.

Σήμερα, προχωρούμε με τον τελευταίο, και πιο σημαντικό κατά την άποψη μου, κύκλο επαφών: διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Σήμερα θα μας ακούσετε και θα σα ακούσομε. Ως πολίτες της Μείζονος Λεμεσού, θα έχετε την ευκαιρία να καταθέσετε τις δικές σας παρατηρήσεις και προτάσεις. Για να  διευκολύνομε το διάλογο, όλες οι προτάσεις των 6 δήμων που θα σας παρουσιαστούν σήμερα  βρίσκονται αναρτημένες εδώ και μέρες στις ιστοσελίδες των δήμων.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν πολύ και είναι αποφασισμένοι να εργαστούν ακόμα περισσότερο για να φέρουμε σε πέρας αυτό το μεγάλο και σημαντικό έργο για τη Λεμεσό.

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ, αντί να είσαστε στις παραλίες.

Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε τις προτάσεις σας για να διαμορφώσουμε μαζί την Λεμεσό όπως της αξίζει, και όπως μας αξίζει.

Δείτε πιο κάτω τη παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού για την Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη.

Παρουσίαση για την Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη

Πίνακας με θεματικούς στόχους

Οι δημότες μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις ή εισηγήσεις τους για το θέμα στον κάθε Δήμο ξεχωριστά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο μέχρι και την  31η  Αυγούστου 2020 ως εξής :

Για Δήμο Λεμεσού στο eurolemesos@cytanet.com.cy

Για το Δήμο Γερμασόγειας στο yermasoyia.municipality@cytanet.com.cy

Για το Δήμο Κάτω Πολεμιδιών στο kpolemid-techdep@cytanet.com.cy

Για το Δήμο Αγίου Αθανασίου στο demos.ag.athanasios.polit@cytanet.com.cy

Για το Δήμο Μέσα Γειτονιάς στο nik.ioan@gmail.com

Για το Δήμο Ύψωνα στο demosipsona@cytanet.com.cy